web karijera 1160*120
web struka 1160*120

ROZP: Iskopčavanje struje je ubojstvo s predumišljajem

KARLOVAC – Iz Regionalne organizacije zaštite potrošača uputili su priopćenje vezano uz isključenje elektrišne energije korisnicima. Kada se potrošaču iz bilo kod razloga isključuje električna energija, nitko ne razmišlja da mu je uskraćeno temeljno ljudsko pravo, a to je pravo na život, smatraju u ROZP-u. Sad kad je liberalizacija tržišta električne energije u Hrvatskoj omogućila izbor distributera, načini obračuna dovode potrošače u potpuno nepovoljan položaj, jer snagu plaćaju jednom distributeru, potrošnju drugom i još će se tu pojaviti koji posrednik, koji će zarađivati na potrošačima, poručuju.

Većina potrošaća prebacit će se na novog distributera koji im nude jeftiniju cijenu, no nitko se ne pita koja je stvarna cijena struje. Cijena električne energije kao osnovnog sredstva za život se ne bi smjela formirati prema zakonima tržišta, već treba biti stvarna ekonomska cijena proizvodnje i distribucije do potrošača. Potrošač se bez velikih napora i silnih dozvola ne može isključiti iz sustava centralnog grijanja, ali zato će djelatnici Elektre bez problema isključiti potrošača ako nije za jedan mjesec platio akontaciju na vrijeme, nadodaju iz ROZP-a.

Stoga su njihovi stavovi kako se potrošaču ne smije isključiti električna energija, ni u kojem slučaju, osim za vrijeme kvara (popravka) instalacija, neplatišama iz bilo kog razloga se može ograničiti maksimalna dnevna potrošnja električne energije, socijalnim slučajevima je u slučaju ograničenja, određenu maksimalnu dnevnu potrošnju električne energije obvezna podmiriti lokalna samouprava, a ostalim neplatišama za određene maksimalne dnevne potrošnje se vrši prisilna naplata. Također nadodaju kako se potrebna maksimalna dnevna potrošnja električne energije treba određivati pravilnikom HERA-a, potrošač ima pravo na izbor i može odbiti priključak električne energije, koji se ne može naplaćivati, a cijenu električne energije trebali bi određivati stvarni troškovi, a ne proračunske potrebe.