web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Sastanak o organizaciji dežurstva i pripravnosti

KARLOVAC – Organizacija dežurstva i pripravnosti u djelatnosti hitne medicine bila je tema sastanka koji je župan Ivan Vučić u utorak održao s ravnateljima Domova zdravlja i Županijskog zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Sastanak je održan temeljem dopisa Ministarstva zdravlja kojim se traži ugovorno vezivanje liječnika primarne zdravstvene zaštite za dežurstvo i pripravnost u djelatnosti hitne medicine. Na sastanku je dogovoreno da će se liječnicima obiteljske medicine koji imaju važeće koncesijske ugovore za primarnu zdravstvenu zaštitu ponuditi novi dopunjeni ugovori, prema traženju Ministarstva, u kojima bi se temeljito regulirala njihova prava i obveze iz dežurstva i pripravnosti za potrebe hitne medicine.