Grad daje u podzakup dvije lokacije za kućice između pruge i Tržnice

KARLOVAC – Grad Karlovac raspisao je natječaj za davanje u podzakup zemljišta za postavljanje drvene kućice na prostoru između željezničke pruge i Tržnice. Na natječaju su dvije parcele površine devet kvadratnih metara, a početna mjesečna zakupnina je 590 kuna.

Zemljište se daje u zakup do 31. prosinca 2019. godine. Pravo podnošenja ponude imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost iz natječaja, a na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmiren dug prema Gradu Karlovcu po bilo kojoj osnovi.

U cijenu zakupa nije uračunat trošak priključka i potrošnje električne energije, vode, održavanje čistoće i ostalih komunalnih davanja koje zakupoprimac snosi o svom trošku. Također je obveza ponuditelja da o svom trošku postavi privremeni objekt, izradi potrebne priključke, zatraži i ishodi suglasnosti i dozvole za postavljanje privremenog objekta i obavljanje djelatnosti sukladno važećim propisima, uredno održava lokaciju i pridržava se propisanog radnog vremena.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, Povjerenstvo za davanje u podzakup zemljišta uz željezničku prugu s naznakom: “Ponuda za javni natječaj za podzakup lokacija uz željezničku prugu – NE OTVARATI”. Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Karlovca do 30. kolovoza 2013. godine, u 12 sati, bez obzira na način dostave.