web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Peračica – novo specijalno vozilo Čistoće

KARLOVAC – Od ove godine pranje posuda za odlaganje miješanog komunalnog otpada Čistoća d.o.o. Karlovac obavlja vlastitim specijalnim vozilom – peračicom.

Prednost ovakvog načina pranje je ta, što se pranje posuda obavlja na terenu, odnosno na samoj lokaciji gdje se nalaze posude, u zatvorenoj komori vozila-peračice toplom vodom pod visokim pritiskom, te su posude nakon završenog ciklusa oprane iznutra i izvana.

Također, prednost je svakako i to što tvrtka Čistoća sama određuje dinamiku i lokacije pranja.Na ovaj način svakako će biti podignuta razina higijene posuda za prikupljanje komunalnog otpada u gradu Karlovcu.

U novo specijalno vozilo-peračicu investirano je 729.350,00 kn.

Na području grada Karlovca pere se više od 2 tisuće posuda za odlaganje miješanog komunalnog otpada u svim gradskim četvrtima, a postoji i mogućnost angažiranja peračice i u drugim sredinama.