web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Matica umirovljenika KŽ protiv povećanja naknade za zdravstveno osiguranje

KARLOVAC Oštro se protivimo bilo kakvom povećanju naknade za zdravstveno osiguranje koje bi snosili umirovljenici iz rada i za obavezno kao i za dopunsko zdravstveno osiguranje, rekli su na danas održanoj konferenciji za novinare predsjednik Matice umirovljenika Karlovačke županije Ivan Kalić i predsjednik karlovačke Matice Nikola Marijanić.

U Matici također smatraju neprihvatljivim daljnje smanjivanje prava zdravstvenih osiguranika, kao i smanjenja na listi lijekova koje pokriva HZZO. Inače, riječ je o stavovima Izvršnog odbora županijske Matice umirovljenika s kojima će upoznati krovnu organizaciju Maticu umirovljenika. Umirovljenici iz Matice Karlovačke županije inzistiraju da se kod donošenja bilo kakvih izmjena, dopuna ili novih zakona o zdravstvenom osiguranju prilikom odlučivanja najprije uzme u obzir materijalni položaj i financijska moć umirovljenika kroz prosječne radničke mirovine.

– Za umirovljenike koji ostvaruju radničke mirovine zdravstvena zaštita bi se i nadalje morala subvencionirati iz državnog proračuna na principu međugeneracijske solidarnosti u onom dijelu koji bi sami umirovljenici trebali snositi preko dosadašnjih iznosa, kaže Marijanić.

I Kalić i Marijanić slažu se da bi se ta problematika trebala rješavati kroz usvojenu Deklaraciju o pravima umirovljenika i starijih osoba.

– Nepodnošljivo je daljnje osiromašenje najvećeg dijela umirovljenika iz rada, jer su već egzistencijalno ugroženi i kreću se u sferi bijede, pogotovo u onim domaćinstvima gdje jedan od supružnika nema mirovinu, a da ne spominjem sve više nezaposlenih mladih koji ne mogu pomoći starijim roditeljima. Korisnici radničkih mirovina su ljudi koji su u ovoj državi najviše oštećeni, jer je u proteklih 20-tak godina pokradeno, uništeno i obezvrjeđeno ono što su oni svojim dugogodišnjim radom stvarali. Zato Izvršni odbor županijske Matice umirovljenika od svoje središnjice traži da pri odgovarajućim državnim tijelima poduzme mjere kako se kvaliteta, opseg i cijena zdravstvene zaštite kroz nadolazeće promjene ne bi promijenila na štetu umirovljenika, rekao je Marijanić.

U Karlovačkoj županiji ima 33 tisuće umirovljenika, na području grada Karlovca ima ih 13 tisuća, a povećanje iznosa za dodatno zdravstveno osiguranje sa sadašnjeg mjesečnog iznosa na bilo koji iznos za mnoge od njih je apsolutno tragičan i nezamisliv, rekao je Kalić dodajući da se političari slabo bore za bolji život umirovljenika te da stoga u borbu kreću sami.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/kaliC1.mp3}