KABA

Na 15 lokacija u Karlovcu postavljeni kontejneri za tekstil

KARLOVAC – Na ukupno 15 lokacija u Karlovcu postavljeni su kontejneri za tekstil gdje građani mogu odložiti odjeću koja se više ne može nositi. Iz Grada napominju da odjeću koja se može nositi i dalje predaju u Crveni križ ili Caritas.

– Odvojenim skupljanjem otpada smanjit ćemo količinu otpada koja se odlaže na Ilovcu i time doprinijeti očuvanju okoliša. Tekstil skupljen u kontejnerima uporabom će postati vrijedna sirovina, kažu u Gradu.

Kontejneri se na Baniji nalaze na Trgu P. Svačića kod garaža i trafostanice i nasuprot zgrade u Vrazovoj 37. Na Gazi u bivšem prognaničkom naselju, uz ulicu Hrvatske bratske zajednice, u Zvijezdi nasuprot ulaza u zgradu na adresi prilaz V. Holjevca 8, na Rakovcu pored zgrade na adresi G. Tuškana 16 i ispred ulaza u zgradu na adresi G. Tuškana 20, iza zidića. U Drežniku pored trgovine na adresi Dubrovačka 5 b, na Dubovcu nasuprot zgrade na adresi Primorska 51, uz groblje. U Novom centru na dvije lokacije pored zgrade, na adresi M. Krleže 6c, uz zid i pored zgrade I. Meštrovića 1d. U četvrti Luščić-Jamadol također na dvije lokacije: nasuprot zgrade A. G. Matoša 24 i nasuprot zgrade A. Hebranga 18 a, uz ulicu dok je u Grabriku Grabrik kod parkirališta između zgrada Kralja Zvonimira i Kralja P. Krešimira IV i pored zgrade na adresi T. Smičiklasa 25. Na Švarči je postavljen ispred zgrade u Nehajevoj 9.