Obuka Županijskog interventnog tima

SLUNJ – Društvo Crvenog križa Karlovačke županije tijekom 2013.godine oformilo je novi tim za izvanredne situacije čiji članovi su sve mahom volonteri iz Duga Rese, Ogulina, Slunja i Vojnića. Prilikom posljednjeg treninga održanog u subotu 07.rujna 2013. godine u Slunju, obuci su se priključili i članovi tima Krapinsko-zagorske županije te su zajedničkim trudom i radom zaključili ciklus treninga za 2013.godinu.

Kako bi se članovi što kvalitetnije obučili za pomoć unesrećenima teme koje se obrađuju na treninzima bazirane su na stvarnim potrebama i situacijama u slučaju katastrofe. Završna vježba odradit će se u Ogulinu 21. rujna na temu velike prometne nesreće prilikom koje će se članovima tima dodijeliti i priznanja Hrvatskog Crvenog križa o završenoj obuci za slučajeve izvanrednih situacija.

error: Content is protected !!