KABA

Zakon o poljoprivrednom zemljištu donosi brojne novosti

KARLOVAC – U Karlovačkoj županiji ima nešto više od 11 tisuća hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, od toga se koristi tisuću hektara. Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu donosi brojne novine, stoga je danas organizirana prezentacija ovog državnog akta.

Cilj prezentacije je omogućiti što efikasniju provedbu novog Zakona, stoga je ona organizirana u dva dijela – za predstavnike jedinica lokalne samouprave, te za poljoprivrednike.

Iz Agencije za poljoprivredno zemljište, koja je organizator ove prezentacije zadovoljni su odazivom i interesom predstavnika općina i gradova, ali i poljoprivrednika.

Novi je Zakon donio brojne promjene, tako se više ne prakticira prodaja državnog zemljišta, već davanje u zakup i to do 50 godina, drugačiji je i način odabirra najboljeg ponuditelja, a jedinice lokalne samouprave imaju ključnu ulogu u pripremi dokumentacije potrebne za raspisivanje javnog poziva, te predlažu zemljišta koje se daju na raspolaganje.

 

polj_zem_seminar