Zlato sveučilišnog osmerca

POZNAN – Veslački osmerac Sveučilišta u Zagrebu osvojio je zlatnu medalju na Europskom sveučilišnom prvenstvu koje se od 5. do 9. rujna održavalo u poljskom Poznanu. U pobjedničkom osmercu veslao je i Karlovčanin Juraj Katušin, član VK Korana i student zadnje godine Medicinskoga fakulteta. Pobjedničku posadu činili su: Filipović, Udovičić, Kavčić, Katušin, Špaleta, Radonić, Anzulović, Ban i kormilar Čeh.

error: Content is protected !!