KABA

I Gradski muzej Karlovac dio njemačko-hrvatske suradnje: “Grad na tromeđi: Karlovac, Bihać i Zadar”

KARLOVAC –  Gradski muzej Karlovac sudjeluje u studijskoj terenskoj nastavi “Grad na tromeđi: Karlovac, Bihać i Zadar u ranom novom vijeku i 1900. godine” u organizaciji odsjeka za povijest Humboldtova sveučilišta iz Berlina i Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Jučer i danas tako u Karlovcu boravi 35 studenata prediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija kao i sveučilišnih nastavnika s obje strane. Jučer su tako obišli nekoliko reprezentativnih “mjesta sjećanja” u Karlovcu i okolici važnih za karlovačku urbanu imagologiju od kraja 16. stoljeća do 1900. godine. Danas je tako u planu okrugli stol na temu “Karlovačko iskustvo granice – 1579. do cca. 1900.” u suradnji s Gradskim muzejom Karlovac.

– Važno je da sudionici steknu predodžbu o tome kako se ključna hrvatska vojnokrajinska fortifikacija do 1900. godine transformirala u moderan grad te kako je taj grad 1900. godine “vidio” vlastitu budućnost u 20. stoljeću, kaže prof. dr. sc. Drago Roksandić, voditelj terenske nastave. Nastava traje do 28. rujna, a krajnji rezultat bit će zagrebačko-berlinska publikacija na tu temu.