Održan seminar za predstavnike javne uprave

KARLOVAC – Loša praktična provedba odredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti koje proizlaze iz Aarhuške konvencija rezultirala je seminarom za predstavnike tijela lokalne vlasti, kako bi ih se educiralo. Organizator seminara je Udruga Zelena Istra, a partner na projektu je karlovački Eko Pan.

Brojna izvješća koja su izradile nevladine udruge pokazuju čitav niz nepravilnosti u informiranju javnosti.Sudjelovanje javnosti svodi se na formalnost, a predstavnici tijela uprave ne shvaćaju koliko je ono važno za provedbu određenih projekata, kaže Dušica Radojčić iz Udruge Zelena Istra.

Suradnici na projektu su pravni stručnjaci zagrebačkog Pravnog fakulteta, Ministarstvo zaštite okoliša I prirode, te Državna škola za javnu upravu. Seminar se za sada provodi u Istarskoj, Međimurskoj, Karlovačkoj županiji, te gradu Zagrebu, odnosno tamo gdje Udruga Zelena Istra ima partnere, no biti će uključene i ostale županije.

Seminaru koji je danas održan u prostorijama Obrtničkog centra odazvalo se 20-ak predstavnika lokalne samouprave iz naše županije.

error: Content is protected !!