KABA

Koncert i posveta orgulja Heferer na Kamenskom

KARLOVAC – Orgulje Mihaela Heferera za župnu crkvu Majke Božje Snježne u Kamenskom sagrađene su još 1914. godine. Sačinjene su od 8 registara, 1 manuala i pedala. Čine ih dekorativno oblikovano kućište koje se može okarakterizirti kao vrijedan drvorezbarski rad prve četvrtine 20. stoljeća.

Tijekom Domovinskog rata crkva je doživjela razaranje, a orgulje, odnosno kućište te instrumentalni ustroj bili su demontirani i otpremljeni s Kamenskog. Nakon rata pronađeni su nedaleko Vojnića, a obnova je 2008. godine povjerena Hefererovoj radionici. Od 2011. godine krenula je obnova koja je dovršena ove godine, a orgulje su ponovno vraćene u župnu crkvu na Kamenskom.

Tim povodom jučer ih je posvetio župnik fra Juraj Domšić, a održan je prigodni koncert kojeg je organizirao Konzervatorski odjel u Karlovcu u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom i Koncertnom direkcijom Zagreb. Koncert je jedan od 20 vrhunskih koncerata koji se održavaju diljem Hrvatske u okviru jubilarnoga 20. festivala ”Orgulje Heferer” u organizaciji Koncertne direkcije Zagreb.

orgulje_kamensko_01