carpe_diem_fr

GRUZIJA – Sve veći aktivizam mladih jasno je vidljiv u Karlovcu, što kroz redovne aktivnosti udruga mladih i za mlade, što kroz festivale i manifestacije za mlade, izložbe mladih umjetnika… Osim u Karlovcu mladi Karlovčani sve više prezentiraju svoj rad u svijetu. Udruga Carpe Diem kroz svoje programe vodi članove u Gruziju, Englesku, Belgiju i Mađarsku gdje će predstaviti grad i sve njegove pogodnosti za mlade. Udruga veliku pozornost posvećuje predstavljanju Karlovca u svijetu pa je tako kroz transnacionalnu inicijativu mladih Mapping Lab izradila kartu za mlade turiste koja će doživjeti pravu malu turneju u navedenim zemljama.

Krajem listopada dvoje članova udruge sudjeluje na posjetu izvedivosti, projekt pod nazivom “Doors of dream” u Tbillsu, Gruzija. Cilj je okupiti četiri partnerske organizacije u osmišljavanju projekta – treninga za mlade i za osobe koje rade s mladima. Cilj treninga bit će korištenje kreativnih metoda i umjetničkih tehnika za razvoj poduzetništva mladih. U projekt su uključene osim Carpe Diema, organizacije iz Belgije, Gruzije i Azerbejdžana.

Odmah dan kasnije još troje mladih odlazi u York u Ujedinjenom Kraljevstvu. Mladi članovi će sudjelovati na trening za mlade na temu interkulturalnosti kroz komunikaciju na engleskom jeziku. Pravi svojevrsni tečaj engleskog jezika koji će mladim sudionicima itekako olakšati njihovu daljnju komunikaciju na engleskom jeziku i svakako utjecati na jačanje njihove suradnje sa mladima iz Europe.

U Bruxelles mladi članovi inicijative mladih “Mapping Lab” odlaze kako bi predstavili novu kartu za mlade turiste grada Karlovca. Mladi će sudjelovati na konferenciji “Use It Europe” u čijem je sustavu i ova karta za mlade. Karlovac je tako prvi u Hrvatskoj sa tom kartom i jedan od 28, uglavnom glavnih, gradova u Europi.

Za kraj ove putujuće jeseni u suradnji sa Udrugom Izvan fokusa čak 50 mladih, među njima i članovi udruge Carpe Diem, sudjeluje u projektu Foto izazova u Budimpešti. Mladi Karlovčani i tamo će predstaviti svoj grad, svoje talente fotografirajući i svoj aktivizam priređujući jednu manifestaciju u Budimpešti.