KABA

Čistoća izdala letak o kompostiranju

KARLOVAC – U cilju smanjivanja trajnog odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada na Odlagalištu otpada Ilovac, u karlovačkoj Čistoći osmišljen je edukativni letak čiji je cilj skretanje pozornosti na značaj kompostiranja. Leci se dijele korisnicima koji žive u obiteljskim kućama i koji imaju mogućnost kompostiranja u vlastitom vrtu.

Naime, bio otpad čini gotovo trećinu kućnog otpada. Namjera je potaknuti građane da ne odlažu koristan biorazgradiv otpad zajedno s miješanim komunalnim otpadom, već da ga kompostiranjem pretvore u koristan proizvod koji hrani tlo na zdrav i ekološki način, a ujedno smanjuje potrebu za umjetnim gnojivom.

U letku su pojašnjeni koraci koje treba napraviti u postupku kompostiranja, a navedeno je i što se može, a što ne može kompostirati.

Čistoća je već ove godine osmislila i izdala jedan edukativni letak i to na temu odvajanja otpada, čime se doprinosi edukaciji i osvješćivanju javnosti za temu odvajanja otpada.

{rokbox album=|myalbum|}images/stories/vijesti/letak_kompost/*{/rokbox}