Izdavačka kuća nagradila učenike MIOŠ-a

KARLOVAC – U sklopu nastave engleskog jezika, učenici MIOŠ-a su pozvani da napišu svoju verziju priče o bogatstvu i važnosti novca. Kako su priče bile dobre, njihova je profesorica Dragana Bolješić-Knežević, bila oduševljena i poslala ih izdavačkoj kući u čijem su se udžbeniku nalazili tekstovi na istu temu.

Najbolje priče napisali su Karlo Karać i Leon Vit te su dobili nagradu izavačke kuće – rječnike i šalice. Radi se o englesko-engleskim rječnicima koje učenici do sada nisu imali priliku koristiti. Jako su radosni i ponosni na svoj uspjeh te na ovako odlične nagrade i ovim putem zahvaljuju izdavaču.

Kao škola koja osposobljava učenike za konkretna zanimanja, ponosni smo uspjehom svojih učenika u domeni općeobrazovnih predmeta i s radošću dijelimo ovu novost kojom želimo prije svega promovirati važnost učenja stranih jezika i mogućnosti koje se tim učenjem otvaraju, stoji u priopćenju iz MIOŠ-a.

Uz sva pomagala moderne tehnologije i bogatstvo materijala koje danas imamo na raspolaganju, u nastavi je teško stvoriti autentične situacije za uporabu stranog jezika. Stoga usvajanje vještina vezanih uz strani jezik u redovnom školskom programu nije jednostavno za većinu učenika i prečesto se veže uz suhoparno proučavanje jezika, pamćenje riječi i jezičnih oblika. Međutim, kreativno pisanje pruža mogućnost originalnog izričaja i daje učenicima priliku pronalaženja svoga ”glasa” u mediju stranog jezika.

error: Content is protected !!