Nada Eleta nova stara predsjednica Gradskog odbora Hrvatske stranke umirovljenika

KARLOVAC – Nada Eleta, koja je ujedno i gradska vijećnića, nova je stara predsjednica Gradskog odbora Hrvatske stranke umirovljenika. Uz Eletu koja će naredne četiri godine voditi karlovačku Hrvatsku stranku umirovljenika dužnost dopredsjednika obnašat će Mato Vuković i Zvonimir Radečić. Inače, na jučer održanoj Izbornoj skupštini gradske organizacije HSU-a podnijeto je izviješće o radu kao i program rada u narednom periodu.


Naglašeno je kako će posebnu pažnju posvetiti, sukladno svojim programskim ciljevima i načelima, aktivnostima na proširenju i održavanju mreže ogranaka na području grada Karlovca. Nadalje, svoje će aktivnosti usmjeriti na ostvarenje izbornog programa za umirovljenike i starije osobe.


Predsjednica stranke, Nada Eleta smatra kako bi u gradskim četvrtima trebalo biti više programa za starije osobe osobito onih sportskih, rekreativnih i kulturnih. Kako je istaknuto, bez razvojnih programa neće biti napretka za društvo u cijelosti, a samim time neće biti niti kvalitetnih programa vezanih za uključivanje umirovljenika u društveni život.

 

Stoga će kroz rad Gradskog vijeća, gdje su osvojili dva vijećnička mjesta podržavati sve razvojne projekte bez obzira tko ih predlaže, odnosno dolaze li oni od pozicije ili opozicije.

hsu_izborna