Plan razminiranja: Hrvatskoj iz EU fondova na raspolaganju 2,3 milijarde eura

KARLOVAC/SISAK – Prema prijedlogu Hrvatskog centra za razminiranje u Karlovačkoj županiji bi tijekom 2014. godine trebala biti razminirati površina od 900 tisuća metara kvadratnih, čime bi se potpuno uklonila minska opasnost na području Ogulina, Lasinje i Vojnića.

S obzirom na predviđenu površinu koja se planira razminirati županijski koordinator za razminiranje u Karlovačkoj županiji Bernardo Pahor izrazio je svoje neslaganje s predviđenom površinom uzimajući u obzir da je prosjek razminiranja u Karlovačkoj županiji predhodih godina bio 2,5 kvadratnih kilometara, kao i da u Plan nije uvršten dio prioriteta koje su tražile neke od općina u Karlovačkoj županiji.

– Pri donošenju ovakvog prijedloga trebalo je voditi računa i o činjenici da Karlovačka županija sama iz svog proračuna financira poslove razminiranja te da je na taj način rasteretila državni proračuna dodatnih izdataka, kazao je Pahor u Hrvatskom centru za razminiranje u Sisku u utorak gdje je županijskim koordinatorima razminiranja i predstojnicima podružnica HCR-a predstavljen prijedlog Plana razminiranja za 2014. godinu.

Ravnatelj HRC-a Dražen Jakopec naglasio je kako se radi samo o prijedlogu Plana i da su prioriteti i projekti razminiranja promjenjivi te da od strane HCR-a postoji dobra volja za daljnji dogovor i konačno definiranje Plana razminiranja u 2014. godini.

Na ovom sastanku bilo je još riječi o potrebi i mogućnostima da se županije aktivno uključe u izradu projekata razminiranja kroz različite EU fondove, za što bi trebalo angažirati Razvojne agencije i Ustanove za zaštitu prirode, kroz ekološke projekte i projekte zaštite prirodnih vrijednosti, a za što bi HCR osigurao inicijalna sredstva.

Kako je rečeno, Hrvatskoj će u periodu od 2014. do 2020. godine iz tih fondova biti na raspolaganju oko 2,3 milijarde eura.


error: Content is protected !!