KABA

Stanišićeva smjena idućeg tjedna na dnevnom redu Gradskog vijeća

KARLOVAC – Vaši istupi u javnosti su neargumentirani, poručuje predsjednik karlovačkog Gradskog vijeća Mihovil Stanišić vijećnicima koji su zatražili njegovu smjenu, optuživši ga za diktaruru jer je predložio skraćivanje aktualnog sata. Kao još uvijek legitimni Predsjednik Gradskog vijeća, Stanišić će, kaže, od Ministarstva uprave zatražiti tumačenje za provedeni postupak izmjene Poslovnika Gradskog vijeća.

– Ne želim se pojedinačno osvrtati na vaše iznesene objede, već vas uputiti da proučite dokumente koji su usvojeni u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, a posebice na definiciju demokracije. Govorite o sumraku demokracije u izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća, iako je navedene izmjene Poslovnika usvojilo 15 vijećnika Gradskog vijeća Grada Karlovca. Ako se negdje radi o udaru na demokraciju, onda se to čini na državnom nivou, sa načinom promjene Ustava i Zakona o referendumu. Republika Hrvatska bi trebala omogućiti ista prava i obveze za sve jedinice lokalne samouprave, pa tako i svih konstituiranih Gradskih vijeća i svakog vijećnika ponaosob. Sukladno tome, izvještavam vas da ću, kao još uvijek legitimni Predsjednik Gradskog vijeća, uputiti dopis Ministarstvu uprave, te tražiti tumačenje za provedeni postupak izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Karlovca, te po dobivenom odgovoru izvijestiti javnost i vijećnike Gradskog vijeća. Apelirat ću na vodstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke da, s obzirom su indirektno prozvani od pojedinih vijećnika oporbe Gradskog vijeća Grada Karlovca da provode diktaturu, neka iznađu način da trajanje aktualca produže na tri sata, uz obrazloženje da Gradsko vijeće Grada Rijeke ima 35 vijećnika. Time bi se omogućilo da se predloži i u Gradskom vijeću Grada Karlovca koje broji 25 vijećnika, da se produži trajanje aktualca na dva sata, po načelu pravednosti i korektnosti prema vijećnicima i javnosti – stoji, između ostalog, u Stanišićevom priopćenju.

Tragom zahtjeva SDP-a da se ukinu Nadzorni odbori i Upravna vijeća, Stanišić će pak od Ministarstva zatražiti da pokrene izmjenu zakona, s prijedlogom da se ukinu svi Nadzorni odbori i Upravna vijeća, od državnog nivoa, pa sve do gradova i općina. Kao zaključak, Stanišić poručuje da mu bavljenje politikom nije u cilju ostvarivanja materijalne niti bilo kakve druge koristi, već želja da svojim zalaganjem doprinese boljem razvoju zajednice.

Zahtjev za pokretanje postupka razrješenja Predsjednika Gradskog vijeća bit će uvršten u Dnevni red iduće sjednice koja je planirana za 3. prosinac.