KABA

Malim pilanama prijeti gašenje, župan ih saslušao i obećao podršku

KARLOVAC – Ne pronađe li se rješenje, doći će do gašenja malih pilana i otpuštanja zaposlenika, čulo se na sastanku koji je s predstavnicima pilanara i drvoprerađivača s područja Karlovačke županije održao župan Ivan Vučić. Tema sastanka bila je podjela kvota sirovine pilanarima i drvoprerađivačima od strane Hrvatskih šuma. Župan je sastanak sazvao na traženje pilanara s područja županije koji se smatraju zakinutima novom podjelom kvota sirovine. Upravitelj Ispostave Hrvatskih šuma u Karlovcu Davorin Andrijašević obrazložio je aktualnu situaciju prodaje sirovine ističući velik broj pilanara i drvoprerađivača u srazmjeru s postojećom sirovinom i mogućnošću iskorištivanja šuma na području županije. Upozorio je na novu Strategiju šumarstva koja bi uskoro trebala biti usvojena na državnoj razini, koja će, prema njegovu mišljenju, popraviti trenutnu situaciju.

Na sastanku je zaključeno da će Hrvatski drvni klaster, zajedno s HGK Županijskom komorom Karlovac, Obrtničkom komorom Karlovačke županije i uz potporu župana napisati pismo prema resornom Ministarstvu, Upravi Hrvatskih šuma i saborskom Odboru za zakonodavstvo u kojem će se tražiti izmjena važećeg Pravilnika koji regulira raspodjelu sirovine, kako bi se na taj način i malim prerađivačima osigurale dovoljne količine sirovine.