Upozorenje iz PU: Ako vam je istekla prometna dozvola morate odjaviti vozilo u roku od 15 dana!

KARLOVAC – Na području PU karlovačke velik je broj motornih vozila kojima je važenje prometne dozvole isteklo za više od 15 dana, a da ih vlasnici nisu u zakonskom roku odjavili u nadležnoj policijskoj upravi ili postaji.

Stoga iz Policije podsjećaju i pozivaju građane da su u roku od 15 dana od isteka važenja prometne dozvole kao i prodaje vozila dužni odjaviti isto, donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i vratiti registarske pločice nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji. Vlasnik vozila nije dužan vratiti registarske pločice ukoliko ih na propisan način ustupi kupcu vozila.

Vlasnik vozila dužan je također u roku od 15 dana prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u prometnoj dozvoli, a u roku od 30 dana odjaviti registrirano vozilo te donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i vratiti registarske pločice ako je vozilo uništeno ili otpisano ili ako je vozilo otuđeno ili nestalo.

Za nepridržavanje ovih odredbi predviđene su novčane kazne i to za fizičke osobe, odnosno vlasnike vozila 700 kuna, za pravne ili fizičke osobe obrtnike od 5.000 do 15.000 kuna, a za odgovorne osobe u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od 1.500 do 5.000 kuna.

Upozoravaju i kako je prodavatelj vozila dužan nadležnom tijelu kod kojeg se isto vodi u evidenciji, u roku od 15 dana od prodaje to vozilo odjaviti, te vratiti registarske pločice. Navedeno može učiniti i kupac vozila uz predočenje dokaza o vlasništvu.

Sklapanjem Ugovora o kupoprodaji motornog vozila prodavatelj se i dalje u službenim evidencijama MUP-a RH vodi kao vlasnik vozila sve dok ga ne odjavi u službenim evidencijama nadležne policijske uprave ili postaje. Ujedno, protekom roka od jedne godine od isteka registracije, postupak odjave vozila provodi se po službenoj dužnosti.

Stoga, u cilju smanjenja broja vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole, ali i cilju izbjegavanja prekršajnih sankcija koje njihovim vozilom počine vozači – kupci motornih vozila, iz PU karlovačke pozivaju vlasnike vozila da izvrše odjave. Podsjećaju i da vozilo osim vlasnika može odjaviti i njegov opunomoćenik.