U Karlovcu 60,77% ZA i 38,46% PROTIV

KARLOVAC – Hrvatska je odlučila – u Ustav bi trebalo biti upisano da je brak zajednica muškarca i žene. Prema još uvijek neslužbenim rezultatima jučerašnjeg referenduma ZA je glasalo 65,87%, dok je PROTIV zaokružilo 33,51% glasača.

U Karlovačkoj županiji rezultat referenduma je sličan onome na državnom nivou, jer je ZA zaokružilo 68,73%, dok je PROTIV bilo 30,57% onih koji su izašli na referendum. Inače, na referendum je jučer u našoj županiji izašlo 35,46 % birača.

Što se tiče najvećeg grada, Karlovca, na referendum je izašlo 41,82 % birača; ZA je glasalo 60,77%, dok je PROTIV bilo 38,46% birača.

Od gradova najviše ZA prikupio je Slunj, u kojem je za brak kao zajednicu muškarca i žene svoj glas dalo 78, 62% birača. Protiv je u Slunju bilo njih 20,79%. U Dugoj Resi je ZA bilo 72,01%, a PROTIV 27,30%. Slično je referendum prošao i u Ozlju, gdje je ZA glasalo 74,24%, dok je PROTIV zaokružilo 24,65% birača. Najmanje ZA od svih gradova zaokružio je Ogulin, gdje je referendum podržalo 69,68%, dok je protiv bilo 29,88% Ogulinaca.

Što se tiče općina, u Karlovačkoj županiji najviše potpore referendumu dali su stanovnici Saborskog, gdje je ZA glasalo čak 91,87% birača, dok je protiv bilo svega 8,13%. Najmanje potpore referendumu dali su, pak, stanovnici Krnjaka, gdje je svoj glas referendumu dalo tek 57,40%, a protiv je bilo 40,81% birača.

error: Content is protected !!