KABA

U nedjelju 10. Večer selskih gucov – nastupa devet sastava s područja Karlovačke županije

KARLOVAC – U nedjelju, 8. prosinca, će u Domu OS RH Zrinski biti održana 10. Večer selskih gucov. Nastupa devet sastava s područja Karlovačke županije – Mahičanski guci, Poljički guci, guci KUD-a Izvor Generalski Stol, KUD-a Netretić, KUD-a Vrhovac, KUD-a Lipovac, Zadobarski guci, guci Knez Gorice i Drajsani s Vučjaka. Početak je u 18 sati. Ulaz je slobodan.