KABA

U 18 sati počinje jubilarna, 10. po redu “Večer selskih gucov”

KARLOVAC – Zajednica organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti Karlovac ove godine organizira 10. po redu “Večer selskih gucov”. Cilj je njegovanje muziciranja guca, tradicijskih sastava Karlovačke županije, kao i rozganja. Guci i rozganje odlukom Ministarstva kulture upisani su u nacionalnu listu zaštite nematerijalnih kulturnih dobara.

Koncert počinje u 18 sati u Domu Oružanih snaga “Zrinski”. Nastupit će Mahičanski guci, Poljički guci, Guci KUD-a “Izvor” Generalski Stol, Guci KUD-a “Netretić”, Zadobarski guci, Guci KUD-a “Vrhovac”, Guci KUD-a “Lipovac” Generalski Stol, Guci Knez Gorice i Drajsani s Vučjaka.