KABA

Uskoro izgradnja reciklažnih dvorišta

KARLOVAC – U okviru sanacije odlagališta otpada na Ilovcu planira se izgradnja reciklažnih dvorišta. Taj projekt mogao bi krenuti već sljedeće godine. U planu su još dva reciklažna dvorišta, jedna od mogućih lokacija je u zoni na Maloj Švarči, a o drugoj se još razgovara.

Projekt na Ilovcu već je u izradi, a u tvrtki Čistoća intenzivno se radi na mreži selektivnog prikupljanja otpada, kaže direktor Damir Jakšić.

Bit će pojačana mreža zelenih otoka u gradu, a u prigradskim naseljima bit će postavljen barem po jedan zeleni otok, najavljuje Jakšić. U sklopu ostvarivanja ovih projekata predviđeno je i apliciranje na europske fondove.

Građani će vjerojatno biti dodatno educirani o odvojenom prikupljanju otpada koje će uskoro postati zakonska obveza.