ROZP: Novi Zakon pretvara potrošače u robove, borit ćemo se protiv toga!

KARLOVAC – Nakon što je ljetos donesen novi Zakon o tržištu toplinske energije, početkom siječnja na snagu bi trebali stupiti i Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom. Nezadovoljni jer ih je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) ignorirala po pitanju uključivanja u donošenje ovog akta, Regionalna organizacija za zaštitu potrošača (ROZP) obratila nam se priopćenjem kojime, kako navode, žele upoznati javnost na nepostojanje demokratske rasprave u donošenju akata koji potrošče pretvaraju u robove. “Ne pristajemo da naši džepovi budu bankomat za pokrivanje tuđih poslovnih promašaja i loših odluka. Bankovni bankomati se redovito dnevno pune a potrošač-bankomat je sve prazniji, tanji i nema dnevno punjenje!”, poručuju iz ROZP-a.

Odlukom Sabora RH 04. srpnja 2013. stupio je na snagu Zakon o tržištu toplinske energije. To je prvi zakon o tržištu toplinske energije u Hrvatskoj, ali se potpuno propustilo primijetiti da u Hrvatskoj ne postoji tržište toplinske energije. Naime, tržište prema najkraćoj definiciji,predstavlja mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja.

Na području toplinarstva u Hrvatskoj ta ponuda i potražnja djeluje pod prijetnjom ovrhe, suda i riskiranja da potrošač postane beskućnik jer mora biti korisnik usluga toplana u sustavu centralnog grijanja. Smatramo da je to krajnji izraz monopola, što je oblik nesavršene konkurencije gdje cjelokupnu ponudu kontrolira samo jedno poduzeće. Javlja se u proizvodnji onih dobara i usluga koji nemaju svojih supstituta. Javlja se u onim privrednim granama u kojima je ulazak konkurentima veoma otežan ili onemogućen.

Takav oblik konkurencije je hrvatskim Ustavom čl. 49. zabranjen, ali u Hrvatskoj se drastično krši ova ustavna odredba, a nitko ne snosi nikakve posljedice.

Pače, institucije sistema koje bi trebale osigurati provođenje Ustava, podupiru čak i deklarativno kršenje ove odredbe Ustava, tumačenjem da se „to ne odnosi na njih”. Nažalost, potrošači svoja prava i interese na području toplinarstva moraju štiti tužbama, a nitko se ne obazire da su sve takve tužbe riješene u korist potrošača. Prilika da se „stvari dovedu u red ” bilo je donošenje ZTTE. No vješti trgovci (proizvođači toplinske energije) su taj zakon primijenili po načelima starog Zakona o proizvodnji i distribuciji toplinske energije. Lanac: proizvođač – distributer – kupac –krajnji kupac su u Rijeci, Karlovcu i još nekim gradovima riješili na način da je u pravnoj osobi proizvođača toplinske energije: proizvođač+distributer+kupac, a bivši tarifni kupac je postao krajnji kupac.

Podzakonski akti nisu doneseni, a rok je 6 mjeseci tj. 04. siječnja 2014. godine. Organizacija ROZP je dala inicijativu da se uključi u formulaciju Općih uvjeta kod HERE kao nositelja. Poslali smo prijedlog u srpnju 2013., na koji nismo dobili odgovor, ali smo zaprimili telefonski poziv, neka se strpimo da ćemo prijedlog dobiti na vrijeme.

Dana 28. studenog 2013. smo poslali požurnicu (podsjetnik) HERA-i, opet nismo dobili odgovor, ali smo zaprimili telefonski poziv iz HERE, nazvala nas je osoba uvrijeđena zašto smo slali mail na 4 adrese, kad smo mogli nazvati telefonom njega. No ipak je obećano da ćemo „ovih dana” dobiti nacrt Općih uvjeta za tržite toplinske energije.

Danas je 11. prosinca 2013., nikakav prijedlog Općih uvjeta za tržište toplinske energije nismo zaprimili, niti je dat na raspravu bilo kojoj udruzi za zaštitu potrošača.

Sada je potpuno jasno da je HERA telefonskim pozivima samo manipulirala udrugama za zaštitu potrošača, te da nikada nije ni mislila uključiti udruge za zaštitu potrošača u donošenje podzakonskih akata, jer da nam i pošalju sada, 15 dana pred stupanje na snagu Općih uvjeta, jasno je da ne možemo dati nikakvo kvalitetno mišljenje i prijedloge. A sada više ni ne pristajemo da budemo „demokratski ukras” za nedemokratske i nezakonske podzakonske akte koji će biti na izrazitu štetu potrošača.U ZTTE je odredba da HERA vodi Registar kupaca, koji imaju obvezu HERI dostavljati izvješća o radu. HERA si je uzela za pravo da toplanama daje Rješenje da su „KUPCI” toplinske energije, od koga? Sami od sebe kupuju toplinsku energiju?

Nijedna lokalna samouprava u Hrvatskoj nije izvršila svoje obveze iz ZTTE, što je uvjet da tržište počne funkcionirati, a u 80% slučajeva je lokalna samouprava jedini vlasnik toplana, pa čak ni ovdje nije sama sebi dodijelila koncesiju po ZTTE.

Opet ćemo morati tužbama i zakonskim akcijama pokrenuti cijeli nadzorni državni i međunarodni aparat i pravosuđe da u slijedećem desetljeću izvučemo potrošače iz robovlasničkog odnosa monopolističkih ostataka socijalističkog samoupravljanja“, stoji u priopćenju koje potpisuje presjednik ROZP-a Željko Tomašić.

error: Content is protected !!