Prijedlog Proračuna županije za 2014. usvojen, uz protivljenje vijećnika SDP-a

KARLOVAC – Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu, te projekcije za 2015. i 2016. usvojene su uz protivljenje vijećnika SDP-a.

Naime, Boris Ožanić kaže kako su očekivanja bila veća, da će Proračun biti više razvojan, a Proračun je samo precrtan ovogodišnji. Nigdje nema sredstava za pretfinanciranje europskih projekata, zašto je Razvojna agencija dobila samo milijun kuna, što pokriva samo plaće zaposlenika, a ne i nove projekte, jedan je dio zamjerki SDP-a na prijedlog.

Župan Ivan Vučić kaže pak da je Proračun razvojan koliko to može biti u ovom trenutku, radi se prema Strategiji razvoja Karlovačke županije, a što se tiče pretfinanciranja projekata, taj dio posla ionako nije na županiji već na jedinicama lokalne samouprave, a novca za velike projekte ionako nema.

Sa 29 glasova za, 9 protiv i 3 suzdržana, prijedlog Proračuna je na kraju usvojen, a Anton Radman (HSP AS) kaže da će do rebalansa Proračuna ionako doći, a on je realan u vremenu u kojem se nalazimo.

error: Content is protected !!