Turska poziva na suradnju hrvatske gradove i općine

HRVATSKA – Jedinice lokalne samouprave pozvane su iskazati interes za suradnju s lokalnim jedinicama u Turskoj u sklopu projekta Europske unije, čiji je cilj jačanje kapaciteta za poslove Europske unije u provincijskim upravama, javljaju iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. U sklopu tog projekta planira se provedba “Town Twinning Programa”, s ciljem uspostave partnerstva između turskih provincija i jedinica lokalne i regionalne samouprave država članica Europske unije za razmjenu iskustava oko pristupanja Uniji.

Potencijalni partneri, među kojima su i jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj, pozvane su da do 13. siječnja iskažu interes za sudjelovanje u projektu. Hoće li među njima biti neki od gradova i općina s područja Karlovačke županije, doznat ćemo nakon 31. siječnja, kada Evaluacijski odbor ocijeni pristigle prijave.