Više od 150 učenika iz deset gradskih osnovnih škola na Lidranu

KARLOVAC – 150 učenika karlovačkih osnovnih škola sudjelovalo je na gradskom Lidranu održanom danas u Zorin domu. Pokazali su tako svoje dramsko, recitatorsko, literarno i scensko umijeće, valja reći da se za Lidrano pripremaju tijekom cijele godine, a većina ih sudjeluje u radu dramskog i baletnog studija Zorin doma. Ove godine domaćin Gradskog Lidrana bila je osnovna škola Dubovac, a sudjelovalo je svih deset karlovačkih osnovnih škola.

Na županijski Lidrano u kategoriji dramsko – scenskih nastupa putuju Ana Lena Špišić iz OŠ Braće Seljan, Matija Seljan iz OŠ Mahično, te Borna Žaja iz OŠ Grabrik. U kategoriji skupnih nastupa najbolji su bili učenici 4. razreda OŠ Mahično, učenici 6., 7. i 8. razreda OŠ Banija, te učenici 4. razreda OŠ Dubovac. Kod literarnih radova najveće umijeće pokazali su Gracia Valent iz OŠ Turanj, Martin Starešinčić iz OŠ Mahično, Jure Šebalj iz OŠ Grabrik, te Marko Mihailović iz OŠ Skakavac. Najbolje novinarske radove su ostvarili Lucija Katić iz OŠ Turanj, te Franka Amančić i Matea Bekić iz OŠ Grabrik.

Županijski Lidrano bit će održan 6. veljače u Zorin domu, a domaćin je OŠ Slunj.

error: Content is protected !!