GP Građani nadgledaju Toplanu zahtijeva odgovore na pitanja

KARLOVAC – Građanski pokret “Građani nagledaju Toplanu” uputio je javni upit direktoru Gradske toplane, Inoslavu Latkoviću.

Tekst prenosimo u cijelosti:

Povodom visokih računa za grijanje za prosinac 2013. godine i priopćenja g. Latkovića vezanog za tako visoke račune, a u kojemu iznosi vrlo zanimljive i već na prvi pogled energetski upitne brojke, molimo g. Latkovića za dodatno javno objašnjenje.

U svom priopćenju g. Latković iznosi da je ukupna proizvodnja toplinske energije od strane toplane u prosincu 2012. godine iznosila 16,24 GWh dok je ukupna potrošnja očitana na kalorimetrima u toplinskim stanicama iznosila 11,86 GWh. Gubici u sustavu (samo toplanin dio, najvećim dijelom distribucijska mreža) iznosili su tada 16,24-11,86=4,38 GWh, odnosno 27 % u odnosu na ukupnu proizvodnju.

Isti podaci za prosinac 2013. godine (proizvodnja od 13,66 GWh i ukupna potrošnja od 11,98 GWh) upućuju da su gubici u prosincu 2013. godine iznosili 13,66-11,98=1,68 GWh, odnosno 12,3 % u odnosu na ukupnu proizvodnju.

Razlika u gubicima toplinske energije u iznosu od 2,7 GWh uspoređujući prosinac 2012. i prosinac 2013. godine (izraženo u novcima oko 1 milijun kuna), odnosno postotno izražena 27 % u odnosu na 12,3 % je nemoguća bez obzira što su u prošlosti gubici vode iz sustava iznosili i preko 20 m3/h. Naime, gubici toplinske energije od 12 % zadovoljavajući su za centralne toplinske sustave mnogo mlađe, efikasnije i kvalitetnije od karlovačkog koji je izgrađen prije 50 godina, a u kojem je oko 2/3 distributivne mreže starije od 25 godina.

Čak i ljudima koji nisu upućeni u problematiku proizvodnje, distribucije i potrošnje toplinske energije može biti čudna činjenica da je u dva usporediva mjeseca u godini dana ukupna potrošnja svih korisnika bila praktički jednaka (11,86 GWh 2012-te i 11,98 GWh 2013-te), iako je toplana potrošila oko 16 % manje plina.

Gore izneseni podaci ukazuju, najblaže rečeno, na vrlo upitan podatak o sumi očitanja potrošnje toplinske energije u svim toplinskim stanicama. Budući da se gubici toplinske energije ne mijenjaju tako značajno na mjesečnoj razini, očekivano bi bilo da će uz 16 % manju proizvodnju toplane i potrošnja svih korisnika biti približno 16 % manja, a ne 1 % veća usprkos većoj prosječnoj temperaturi u tom mjesecu i razlici od 4 dana u obračunskom razdoblju. Povećanje potrošnje toplinske energije čudno je, odnosno nevjerojatno, budući da je velik broj zgrada uveo individualna mjerila potrošnje pa očekivano i više štede.

Razlika u obračunskom razdoblju od 4 dana ne bi smjela značajnije utjecati na gore iznesene podatke. Ona može biti uzrok 1 % većoj potrošnji u prosincu 2013. godine, no ne može biti uzrok činjenici da su korisnici približno isto potrošili toplinske energije iako je toplana proizvela 16 % manje iste prošli mjesec. Također, razlika od 4 dana u obračunskom razdoblju ne utječe na postotno izražene gubitke koji se dramatično razlikuju.

Molimo g. Latkovića javne odgovore na sljedeća pitanja:

1. Kako objašnjavate gore iznesene brojke, odnosno činjenicu da su ukupni gubici u toplaninom sustavu iznosili 27 % u prosincu 2012. a svega 12,3 % u prosincu 2013?

2. Kako objašnjavate da je ukupna potrošnja u prosincu 2013. bila usporediva potrošnji u prosincu 2012. godine bez obzira na razliku od 4 dana u obračunskom razdoblju?

3. Kako objašnjavate istu činjenicu iako 30 % korisnika ima individualna mjerenja i mogućnost upravljanja potrošnjom pa sasvim sigurno štede?

4. Da li su svi kalorimetri u toplinskim stanicama u ispravnom stanju?

 

Upit je javno podržala i Regionalna organizacija zaštite potrošača ROZP, koja od direktora Toplane također zahtijeva odgovore na ova pitanja.

error: Content is protected !!