Uspješan rad LAG-a Vallis Colapis u prošloj godini, tako se nastavlja i u ovoj

KARLOVAC – Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis djeluje na prostoru Karlovačke i Zagrebačke županije, a jedan je od prvih lagova u Hrvatskoj koji je uspio dobiti akreditaciju za IPARD program, točnije mjeru 202. Zahvaljujući toj mjeri LAG će dobiti 450 tisuća kuna.

11 općina Pokupskog bazena, dvije iz Zagrebačke i devet iz Karlovačke županije uključene su u rad akcijske grupe. Podsjetimo kako je akreditacija za IPARD, osim što je donijela spomenutih 450 tisuća kuna, pripremila LAG za Leader sredstva. To je bitno jer će lagovi na taj način moći dobiti do milijun eura godišnje, kaže voditelj ureda LAG-a Milan Medić.

Uz to prošle godine održane su dvije razmjene mladih, a radilo se i na regionalnom programu jačanja organizacija civilnog društva, kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Uz to nedavno je završen jedan projekt iz IPA fondova, dok je drugi, kojeg vodi Ženska grupa Korak nedavno krenuo.

Radi se o projektu “Partnerstvo za promjene i razvoj na lokalnom tržištu rada”, koji je namijenjen nezaposlenim ženama poljoprivrednicama s područja grada Karlovca, Duge Rese, Ozlja, Vojnića i Slunja.

U LAG-u su najviše zadovoljni akreditacijom za IPARD program, odnosno što je Ministarstvo poljoprivrede konačno raspisalo natječaj za ovu mjeru, naime natječaj se čeka od 2008. godine,a upravo LAG Vallis Colapis jedan je od prvih koji su dobili sredstva.

Zapošljavanjem jedne nove osobe zahvaljujući IPA projektu koji je trenutno u provedbi u LAG-u će raditi petero ljudi, što je dovoljno za sve potrebe.