KABA

Žabčić i Vuković postaju većinski vlasnici KaBe?

KARLOVAC – Karlovački poduzetnici Ivan Žabčić i Marko Vuković danas bi trebali postati većinski vlasnici Karlovačke banke. Naime, dioničari KaBe danas bi trebali donijeti odluku o ponudi Žabčiča i Vukovića, vlasnika karlovačkog HS Produkta, za dokapitalizaciju i stjecanje 75-postotnog vlasničkog udjela u toj banci.

Prema dnevnom redu današnje Skupštine dioničara, prvo će temeljni kapital biti smanjen spuštanjem nominalne vrijednosti dionica sa 50 na 10 kuna, nakon čega će se razlika od 92,7 milijuna kuna prenijeti u rezerve banke. Time će temeljni kapital biti smanjen sa 116,9 milijuna kuna na 24,2 milijuna.

Nakon toga trebala bi biti usvojena odluka o dokapitalizaciji izdavanjem novih dionica, čime bi se stvorio uvjet za dokapitalizaciju novcem Žabčića i Vukovića. Novi većinski vlasnici trebali bi povećati temeljni kapital na 96,98 milijuna kuna. Naime, svaki bi trebao uplatiti po 36,4 milijuna kuna za kupnju novih dionica po cijeni od 10 kuna. Većinski će vlasnici tako postati uplativši 72 milijuna i 700 tisuća kuna.

kaba_macekova