Želite kupiti stan preko POS-a? Ispunite anketu!

KARLOVAC – Grad Karlovac provodi anketu o interesu građana za kupnjom stana u višestambenoj zgradi po programu društveno poticane stanogradnje na području Karlovca.

Stan će se moći kupiti uz povoljniju kamatnu stopu na kreditna sredstva banaka s kojima Agencija za promet nekretninama ima poslovnu suradnju i uz obročnu otplatu na rok koji ne može biti duži od 31 godine, uključujući mogući poček plaćanja obroka te razdoblje otplate kreditnih sredstava banke.

Zainteresirani građani trebaju popuniti anketni upitnik koji će biti objavljen na web stanici Grada Karlovca, www.karlovac.hr. Anketni upitnik moguće je podignuti i u pisarnici gradske uprave u Banjavčićevoj 9.

Popunjene anketne upitnike zainteresirane osobe trebaju dostaviti na adresu Grada Karlovca najkasnije do 30. travnja. Ukoliko građani pokažu interes, Grad Karlovac će u suradnji s Agencijom za promet nekretninama utvrditi nastavak daljnjih aktivnosti na realizaciji programa društveno poticane stanogradnje.