web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Zadnji dan za predaju poreznih prijava

KARLOVAC – Ako već niste predali svoju poreznu prijavu, danas je posljednji dan da to učinite.

Prijave poreza na dohodak za prošlu godinu još danas se mogu predati u nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili poslati poštom. Prijave su dužni predati porezni obveznici koji su tijekom godine u istom mjesecu ostvarili dohodak od dva ili više poslodavca, porezni obveznici koji su ostvarili dohodak iz inozemstva, te porezni obveznici kod kojih isplatitelj dohotka nije platio porez i prirez porezu na dohodak.

Prema dosadašnjem iskustvu, prvi povrati trebali bi stići u svibnju.