web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Osam povjerenstava danas kreće s izvidom na terenu i procjenom štete od poplava

KARLOVAC – Danas je u Velikoj vijećnici Grada Karlovca održana edukacija za stručna povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode izazvane poplavom. Imenovano je osam stručnih povjerenstava, koja od danas započinju sa izvidom na terenu i procjenom štete. Najmanje dan ranije prijaviteljima štete će najaviti svoj dolazak. Stručna povjerenstva moraju završiti sa cjelokupnom procjenom štete do 25. ožujka 2014.