KABA

SDP Ogulin: Smanjiti komunalnu naknadu svim aktivnim tvrtkama!

OGULIN – Ogulinski SDP-ovci reagirali su na odluku gradonačelnika Ogulina Jure Turkovića da za 75 posto umanji iznos komunalne naknade tvrtki Tehno-drvo iz Rijeke.

Slažu se da treba smanjiti teret tvrtki Tehno-drvo d.o.o., ali poručuju I da isto tako komunalnu naknadu treba smanjiti svim ostalim tvrtkama i obrtima koji posluju na području Ogulina. Smatraju da se pogodovanjem jednoj tvrtki kažnjavaju ostali koji plaćaju punu cijenu te da zato svima jednako treba smanjiti naknadu.

– Poslovno okruženje u Ogulinu je izrazito nepovoljno. Poduzetnicima, obrtnicima i investitorima poslovanje otežavaju nameti, birokratske barijere, komplicirane i dugotrajne procedure, nekvalitetna materijalna, a posebno nematerijalna infrastruktura. Posljedica svega navedenog je pad gospodarske aktivnosti i rast nezaposlenosti. Umanjenjem naknade spomenutoj tvrtki gradska vlast je priznala da su u Ogulinu privrednici preopterećeni nametima. Predlažemo da se za poslovne prostore uvedu dvije tarife komunalne naknade: niža za one koji se koriste i viša za one koji leže neiskorišteni. Tvrtkama i obrtima koji rade treba umanjiti komunalnu naknadu, a za poslovne prostore koji zjape prazni treba povećati komunalnu naknadu – predlažu ogulinski SDP-ovci. Pojašnjavaju da su se pojedinci tijekom privatizacije jeftino domogli nekretnina koje su nekada bile u društvenom vlasništvu, ne s namjerom da nešto rade, nego da ih preprodaju po većoj cijeni, te da takvi trebaju plaćati više, dok obveznicima koji rade treba olakšati poslovanje.

-Onima koji ne znaju što bi s poslovnim prostorima kojih su vlasnici treba povećati naknadu i tako ih potaknuti da aktiviraju prostor: neka ga iznajme, prodaju ili neka sami počnu raditi. Za građane, grad, državu, pa i za same vlasnike, najgore je kad poslovni prostori i infrastruktura propadaju neiskorišteni – zaključuju u organizaciji SDP-a Ogulin.