pozar

KARLOVAC – Tijekom protekla vikenda na području Županije Karlovačke bilo je 26 intervencija. Jedna tehnička intervencija, dvije intervencije u prometu, te noćas požar dviju drvenih šupa u MO Gradac (Karlovac) , očevid je još u tijeku. Evidentirana su 22 požara otvorenog prostora na području: Lička Jasenica, Trupinjak, Duga Gora, Kunić, Cerovnik, Sabaljska Draga, Podmelnica, Drežničko Selište, Gnojnice, Vukmanički Cerovac, Potok Tounjski, Sveti Petar (Ogulin), Janja Gora, Skradnik, Vojnovac, Donje Dubrave, Bukovac Perjasički i Dubrava Lađevačka.