KABA

Do kraja godine Centar za gospodarenje otpadom bit će apliciran prema Fondovima

KARLOVAC / BABINA GORA – Lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori je gotova, a do kraja godine projekt bi trebao biti apliciran na strukturne fondove Europske unije, kaže direktor tvrtke Kodos Zdravko Marčetić, te dodaje da će Fond za zaštitu okoliša i eneregetsku učinkovitost prema potpisanom sporazumu financirati svu natječajnu dokumentaciju.

Točnije, Fond će financrati natječaj za studiju izvedivosti, aplikaciju za pretovarne stanice, te natječajnu dokumentaciju za najpovoljnijeg izvođača radova. Nakon što natječaji budu objavljeni Fond i Centar potpisuju ugovor i kreće se u isplatu sredstava.

Lokacijska dozvola gotova je, čeka se samo da izvješće resornog inspektora potpiše načelnik u MUP-u, napravljen je parcelacijski elaborat, u kojem su vidljive čestice uz prometnicu, njihovi vlasnici, te što treba otkupiti, a ako ne bude sporazuma s vlasnicima doći će do izvlaštenja. Gotovi su idejni projekt, glavni, te projekti elektrifikacije i vodoopskrbe.

Projekt će ići prema Ministarstvu gospodarstva kao strateški projekt, a vezan je za međunarodni ugovor s EU,oni imaju veću snagu od naših zakona, dodaje Marčetić.

Skupština društva trebala bi biti održana u četvrtak, a prijave prema strukturnim fondovima će nakon svih obavljenih predradnji biti u rukama ministra regionalnog razvoja i fondova EU Branka Grčića.