web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Jasno NE trasi pruge kroz središte Karlovca

KARLOVAC – Trasa nizinske željezničke pruge Zagreb-Rijeka, iako se pokušava dokučiti već godinama, i dalje nije definirana. Hrvatske željeznice nedavno su predložile tri potencijalna rješenja, a u gradskoj upravi su odlučni da je trasa koja ide kroz središte Karlovca – posve neprihvatljiva. Kako je pojašnjeno, takva bi varijanta značila da bi kroz centar grada svakih 7 minuta prolazila jedna kompozicija, što bi dizalo nepodnošljivu buku, ali budući da se radi o teretnom prometu, ujedno predstavljalo potencijalnu opasnost zbog mogućih havarija.

“Trebamo biti složni i oko ovog pitanja skupiti glave. Moramo naći rješenje koje je najbolje za Karlovac, a ne čekati da nam HŽ dođe s gotovim rješenjem, pasti na koljena i kimati glavama. A varijanta kojoj je HŽ najskloniji, ona koja ide kroz samo središte grada, neprihvatljiva je i opasna za Karlovčane”, stav je gradske uprave, koja je dala izraditi vlastiti prijedlog trase Obilaznice grada Karlovca.

Tim rješenjem trasa se odmiče za 3 kilometra u radijusu.

– Iako je 800 metara dulja od HŽ-ove varijante, ova trasa prolazi manje vrijednim zemljištem i zahtjeva rušenje manjeg broja objekata, zbog čega je u konačnici jeftinija, i to za 11 milijuna eura – pojasnila je pročelnica gradskog Upravog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Martina Furdek Hajdin.

SDP-ova Marina Novaković Matanić prozvala je gradsku upravu jer troši novac na vlastite idejne projekte iako HŽ i nadležno ministarstvo još uvijek nisu donijeli konačnu odluku o trasi pruge.

“Nismo rušitelji projekta i ne ga želimo kočiti, niti je prerano da izrazimo svoj čvrsti stav, a on glasi – pruga ne smije ići kroz grad”, poručili su pak iz gradske uprave, zaključivši da će HŽ manje vjerojatno inzistirati na takvom rješenju ako Karlovac bude složan u svom stavu.