Natječaj Karlovačke županije za povećanje energetske učinkovitosti

KARLOVAC – Povjerenstvo Karlovačke županije donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnijih prijavitelja u sufinanciranju projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije“ za 2014. godinu. Uvjete natječaja zadovoljila je 91 osoba za povećanje toplinske zaštite ovojnice vanjskog zida te 84 osoba zamjenu postojeće i ugradnju nove energetski učinkovite vanjske stolarije.


Karlovačka županija će Ugovor o korištenju poticaja zaključiti s najmanje 13 najbolje rangiranih prijavitelja za povećanje toplinske zaštite ovojnice vanjskog zida te najmanje 10 najbolje rangiranih prijavitelja za zamjenu postojeće i ugradnju nove energetski učinkovite vanjske stolarije, ukoliko pravo na sufinanciranje ne ostvare po drugoj osnovi.


Sufinancirat će se troškovi opreme i ugradnja u iznosu 50 posto vrijednosti mjere energetske učinkovitosti, odnosno najviše 37.500 kuna po kućanstvu za povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice te 18.750 kuna po kućanstvu za zamjenu postojeće i ugradnju nove energetski učinkovite vanjske stolarije.

Ukoliko Županija ne potroši sva sredstva planirana Proračunom ili se iznos sredstava namijenjen sufinanciranju poveća, sufinancirat će se veći broj prijavitelja.