Ministar Miljenić u Karlovcu predstavlja reorganizaciju pravosudnog sustava

KARLOVAC – Ministar pravosuđa Orsat Miljenić trenutno je na sastanku u Županijskom sudu u Karlovcu. Tema sastanka je reorganizacija pravosudnog sustava u Hrvatskoj, a nakaon sastanka s predstavnicima sudbene vlasti u Karlovcu i županiji, predviđen je sastanak sa županom Ivanom Vučićem, gradonačelnikom Karlovca Damirom Jelićem, Ogulina Jurom Turkovićem, Duge Rese Ivanom Baršićem, Slunja Željkom Rendulićem, te Otočca Stjepanom Kostelcem.

Podsjetimo kako se promjenama predviđa smanjenje broja pravosudnih tijela sa dosadašnjih 208 na 95. Ciljevi su skraćivanje trajanja postupaka, smanjenje broja zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, smanjenje broja zaposlenika, bolja mogućnost organizacije radnih procesa, ravnomjernija iskorištenost postojećih resursa, osnivanje zajedničkih službi, veći broj rješavatelja predmeta, ujednačenija sudska praksa, te ravnomjernija radna opterećenost pravosudnih tijela i dužnosnika.