Tri mjeseca će od poplava – gradonačelnik najavio kako se čeka termin u Hrvatskim vodama

KARLOVAC – Za nekoliko dana bit će točno tri mjeseca od kako su rekordne poplave zahvatile Karlovac i šire gradsko područje. Tada je jedno bilo jasno – nedostaje sustav za obranu od poplava što je u nadležnosti Hrvatskih voda. Gradonačelnik je za poplava bio jasan – ići ćemo na razgovor svaka tri mjeseca u Hrvatske vode da vidimo što će poduzeti da naš grad ne izgleda gotovo kao more. Poslali smo pismo u Hrvatske vode i sada čekamo termin, kazao nam je gradonačelnik Jelić.

Razgovori će ići u nekoliko segmenata. Prvi problem je model sanacije šteta koje su posljedica Hidroelektrane Lešće, a drugi možda i najvažniji je definirati korake za sprečavanje da uopće dođe do poplava u samom gradu.

– Prema onome što nam je rekao generalni direktor Ivica Plišić, u planu za ovu godinu je projektiranje sustava nizvodno od Karlovca prema Šišljaviću koji bi u nekoliko faza trebao obuhvatiti sve do ušća kanala Kupa-Kupa u Kupu, pojasnio je zamjenik gradonačelnika Dubravko Delić.

Dugoročni model je pak suradnja Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta u onom segmentu gdje za vrijeme povišenih vodostaja postoje brojne dionice cesta koje su pod vodom, a četvrti dio oko kojeg će razgovarati je odnos prema brani u Brodarcima koja je trebala biti višenamjenska, ali je HEP odustao od projekta. Postavlja se tako pitanje izgradnje brane koja će biti i za proizvodnju električne energije.

Dogradonačelnik ne vjeruje da za to sada država ima sredstava, no uvijek postoje EU fondovi. Što se pak tiće obale Trnskog gdje za poplava izlazi kanalizacija, Vodovod i kanalizacija ove godine ima u planu uvesti kanalizacijski sustav da se takva ružna slika više ne pojavljuje.