Predavanje o sigurnosti hrane

KARLOVAC – Nova zakonska regulativa u području sigurnosti hrane naziv je predavanja što je održano u organizaciji Udruženja obrtnika Grada Karlovca – Ceha ugostitelja Karlovac. Predavači iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije nazočnima su govorili o bitnosti uvođenja HACCP sustava te o novitetima kod poslovanja s hranom.

Na predavanje, rečeno je, bili su pozvani i predstavnici Sanitarne inspekcije, koji se ipak nisu odzvali. Odaziv je bio slab i što se tiče ostalih subjekata koji su usko vezani za poslovanje s hranom. Slab odaziv predavače nije obeshrabrio da govore o važnosti HACCP-a te o usklađivanju s europskim normama barem onima koji su došli na ovo predavanje.