web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Toplana organizira tribine za predstavnike stanara

KARLOVAC – Ugovori o potrošnji toplinske energije bit će glavna tema triju javnih tribina koje organizira Gradska toplana. Tribine su namijenjene predstavnicima suvlasnika stambenih zgrada koje su u centralnom toplinskom sustavu grada Karlovca.

Javna tribina, obzirom na broj predstavnika, održat će se u tri dana, kako bi svi imali priliku sudjelovati.

– Obzirom su doneseni podzakonski akti kojima se regulira status Kupca i navedeni Ugovor, želimo predstavnicima pojasniti Zakonom propisana prava i obveze te što nas očekuje u budućnosti. Nakon javnih tribina svi stanari koji su u sustavu grijanja Gradske toplane dobit će naše pismo kojim ćemo im isto prezentirati, a na svima je onda da do 01.09.2014. odaberu “Kupca toplinske energije” i sklope Ugovore za predstojeću sezonu grijanja – poručuje direktor Toplane Inoslav Latković.

Prva tribina bit će u srijedu 18. lipnja s početkom u 18 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca. Druga tribina će biti u ponedjeljak 23. lipnja, a treća u utorak 24. lipnja, u 18 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca.