web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Radionice za odgojitelje u vrtiću na Turnju

KARLOVAC – Dječji vrtić Četiri rijeke domaćin je iduća tri dana odgojiteljima, psiholozima i ostalim stručnjacima koji rade s djecom. Radi se o radionicama u sklopu projekta Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj.

Posljednjih godina sve je više djece kojima je dijagnosticiran neki oblik teškoća u razvoju, stoga je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu počela s provođenjem projekta koji za cilj ima unapređenje sustava podrške za djecu s teškoćama u predškolskom sustavu.

– Na radionicama koje traju do petka bit će obrađene razne teme, od metoda komunikacije do definiranja ciljeva podrške za dijete s teškoćama. Organizirane su i radionice za djecu, ali i roditelje. Nakon svih radionica bit će tiskana brošura koja će služiti kao vodič za odgojitelje, ispričala je tajnica HURID-a Marina Bučar.

Ovaj projekt vrijedan je oko 180 tisuća eura, te je dijelom financiran od strane Europske unije. Projekt traje 18 mjeseci te bi trebao potrajati do veljače iduće godine.