web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Legalizacija u Karlovcu ide prema planu

KARLOVAC – U gradski Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja stiglo je 7.200 zahtjeva za legalizaciju. Do sada je riješeno nešto više od 20 posto ukupno zaprimljenih predmeta. U Gradu su zadovoljni ovim brojkama i kažu da se mnogo truda ulaže u ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina.

Odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja je formiran u dva dijela. Jedan dio djelatnika radi na postupcima izdavanja redovnih akata za gradnju, dok drugi dio isključivo provodi postupke ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno legalizacije.

U prvom dijelu odjela u ovom trenutku rade četiri osobe, dok je u drugom sedmero onih koji provode isključivo postupke legalizacije, te tri djelatnice koje im pomažu, zajedno sa dvije administrativne djelatnice, kaže pročelnica Upravnog odjela a poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca Marina Jarnjević.

Jedan od velikih problema vezanih uz legalizaciju je nepotpuna ili potpuno prazan zahtjev, odnosno nema potrebne dokumentacije. U tim slučajevima djelatnici donose zaključke ili telefonski kontaktiraju stranke da postupe po zakonu i dostave nam potrebnu dokumentaciju. Drugi problem je da puno ljudi nema financijskih sredstava da ishode dokumentaciju koju nalaže zakon. Problem financiranja odnosi se i na plaćanje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ali je zakon ipak dao mogućnost da se naknada, odnosno kako se voli reći – kazna, obročno plaća. Neki drugi problemi odnose se na to što su stranke podnosile zahtjeve za pogrešne građevine i slično, ali sve to rješavamo u postupku. I naposlijetku, ali ne i najmanje važno, jest deficit u broju djelatnika. Ne samo u odnosu na legalizaciju, već i u odnosu na redovne akte za gradnju, kaže Jarnjević.

Velik je broj i novih zahtjeva, odnosno redovnih akata vezanih uz gradnju. Jarnjević ističe kako se svaki dan donose građevinske dozvole, no dvije izdvaja, onu za dječji vrtić na Švarči te onu za kino.