Danas stupa na snagu novi Zakon o radu

KARLOVAC – Prema mnogima kontroverzni novi Zakon o radu stupio je na snagu. Podsjetimo, naišao je na žestoku kritiku oporbe te nezadovoljstvo sindikata i HUP-a, a njegovo donošenje u Hrvatskom saboru aktivistice Ženske fronte simbolično su popratile pjevanjem “Internacionale” sa saborske govornice.

Novi ZOR omogućava da se radni tjedan, uz preraspodjelu radnog vremena, produlji na 50, odnosno 60 sati, ako je tako utvrđeno kolektivnim ugovorom. Radnike koji rade kod poslodavca s više poduzeća poslodavac može seliti iz jedne u drugu svoju tvrtku i to na rok do najdulje šest mjeseci. Iako je bilo prijedloga da se vrijeme u kojem agencijski radnik može biti ustupljen istom korisniku ograniči na godinu dana u novom je ZOR-u ipak ostalo da agencijski radnik može biti ustupljen do tri godine, a u firmi u kojoj radi imat će jednaka prava kao i drugi zaposlenici, osim prava na božićnicu i regres. Agencije će svojim radnicima zaposlenima na određeno vrijeme u kojem nisu iznajmljeni morati plaćati doprinose za minimalnu plaću, ali ne i isplaćivati plaću. Prosječnu tromjesečnu plaću neangažiranom radniku agencija će morati isplaćivati samo ako je zaposlen na neodređeno vrijeme. Prijedlozi da se ograniči sklapanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme nisu prihvaćeni, pa će se tako prvi sklopljeni na određeno vrijeme istekom tri godine moći ponovno sklopiti kao ugovor na određeno. Mijenja se i dosadašnje rješenje koje nije dopuštalo otkaz trudnici u slučaju da tvrtka odlazi u likvidaciju. Radoviti će otkaz moći biti uručen i radniku koji ne zadovoljava na probnom roku. Otkazni rok teče i tijekom godišnjeg odmora ili bolovanja ako nije drugačije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

Radnici više neće morati čekati mjesec dana da bi pokrenuli sindikalne akcije zbog neisplate plaće.