web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Ilovac prohodan, na Dubovcu i Maloj Jelsi promet i dalje otežan

KARLOVAC – Nakon povlačenja vode s kolnika, otvorena je državna cesta D1 na Ilovcu u Karlovcu. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Otežano se i dalje vozi i kroz Dubovac i Malu Jelsu u Karlovcu. Cesta u Tušiloviću otvorena je noćas u 23.15 sati. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h.