U tijeku izgradnja gotovo 3 km novog vodovoda

KARLOVAC – U tijeku je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta Mekušje prema crpnoj stanici Turanj i vodospremi Slunjska brda, ukupne duljine 2.893 metra, čime će se osigurati bolji hidraulički uvjeti transporta vode.

Završetak ovih radova označit će „točku na i” sustavnog rada na unaprjeđenju i stabilnosti vodoopskrbe južnog dijela grada. Vrijednost ove investicije je 1, 8 milijuna kuna, radove izvodi Georad d.o.o., a trebali bi završiti do sredine listopada.

Inače, gradska tvrtka Vodovod i kanalizacija u proteklom je periodu investirala preko 10 milijuna kuna za realizaciju projekata čiji je cilj bilo unapređenje i stabilnost vodoopskrbe naselja Turanj, Jelaši, Slunjska brda, Sajevac, Vukmanićki Cerovac, Tušilović, Zastinja, Belajske Poljice i Logorište.