web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Rebeka i Ema najmlađe volonterke

KARLOVAC – Rebeka i Ema najmlađe su volonterke Udruge slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije. Volonterske iskaznice uručio im je tajnik udruge Mirsad Bećirović, pri čemu je posebno pohvalio njihovu motiviranost i snalažljivost, naglasivši kako predstavljaju pozitivan primjer svim građanima kako se od najranije dobi može aktivno doprinositi zajednici.

Rebeka i Ema su sa prestavnicima USKA-e odlazile na edukacije, demonstracije i prezentacije u kojima su aktivno učestvovale u skladu sa svojom dobi, a nerijetko su znale i iznenaditi svojim znanjem i sposobnostima posebice na edukacijima u vrtićima, školama, na treninzima sa osobama s invaliditetom kao i sudjelovanjem u sportskim kampovima i na demonstracijama. Ipak, kao i svakom djetetu, najdraže im je bilo volontiranje uz psa vodiča Pinu.

– Podsjećamo građane da su volonteri osnova civilnog društva i njihov doprinos zajednici je neosporan, činjenica je da mnoge udruge bez volontera ne bi mogle djelovati kao pokretačka snaga društva, a zahvaljujući njihovom nesebičnom radu, slobodnom vremenu, znanju i vještinama rješavaju se konkretni problemi u zajednici – poručuju iz udruge.

USKA ovim putem poziva građane koji žele volenterskim radom doprinjeti dobrobiti zajednice da se jave u lokalni volonterski centar „VolonterKA” u Karlovcu kojeg vodi udruga Carpe Diem u Centru za mlade u Grabriku, Maksimilijana Vrhovca 14 u Karlovcu.