Oborinske vode oštetile županijsku cestu i most u Banskom Kovačevcu

KARLOVAC – Jače oborinske vode oštetile su županijsku cestu i most u Banskom Kovačevcu te je tako promet cestom otežan. Još uvijek je zatvorena cesta D36 u Rožanbregu.

Od intervencija, prema izvješću Centra 112, posla je imao DVD Lasinja čiji su vatrogasci ispumpavali vodu u Banskom Kovačevcu dok je Javna vatrogasna postrojba Karlovac imala tehničku intervenciju na A1, čvor Jastrebarsko.